پالیش یا صیغل دادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

 

منظور از پالیش یا صیغل دادن سنگ همان از بین بردن خط و خش ها و براق کردن یک سنگ می باشد .

پالیش سنگ یکی از مهم ترین قسمتهای تراش سنگ بوده ، که تمام زیبایی های یک سنگ را نمایان می کند .

 

 

برای جلا دادن سنگ اولین نکته مهم ، داشتن از اطلاعات نوع سنگی که میتراشیدهست .

گوهرشناسی : بررسی و شناخت علمی کانی ها به صورت خام و تراشیده را گوهرشناسی می گویند .

مهم ترین گزینه برای تراش و صیغل دادن سنگ ، داشتن اطلاعات از سختی سنگ است .