صفحه برش سنگ قیمتی و نیمه قیمتی

تیغه های برش سنگ یکی از وسایل جانبی و مهم تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می باشد .

جنس فلز این صفحه برش ها از استیل بوده . یکی از مهم ترین نکته ها برای طول عمر صفحه برش سنگ خنک نگاه داشتن آن است . که متداول ترین روش خنک کردن ، خنک کردن با آب می باشد .

 

ابعاد صفحه های برش سنگ

تیغه های برش در ابعاد مختلف در بازار در دسترس می باشد ، برای مثال چند شماره این تیغه های برش نام می بریم :

تیغه برش الماسه شماره : 110 – 120 – 125 – 135 – 150 – 180 – 200 ….

منظور از از تیغه برش الماسه 120 ، این است که قطر تیغه برش 120 میلی متر است .

بر روی دیسک برش سنگ عدادی حک شده مثال : 0/3×120  این به این معنی می باشد که این تیغه برش 120 میلی متر و با ضخامت برش 0/3 میلی متر می باشد .که امکان برش بسیار نازک برای سنگ تراش فراهم می آورد .

ضخامت صفحه های برش مانند اندازه های آن متنوع می باشد .

حاشیه برونی تیغه برش های سنگ را پودر الماسه تشکیل داده که در شماره های مختلف ضخامت این پودر الماسه متفاوت می باشد .